Kontakt: info@tesch.se

RPA – en revolution för näringslivet

RPA är en slags automatiserade AI-lösningar som under kommande år kommer frigöra både tid och pengar för näringslivet. Här kan du läsa mer om AI som det redan används och tjänster som just nu håller på att slå igenom på bred front.

Att AI står för ”artificiell intelligens” känner du med största sannolikhet till sedan tidigare. Men vet du vad RPA är? RPA står för ”Robotic Process Automation” och är en term som syftar på olika typer av AI-drivna automatiserade lösningar som kan utföra en mängd rutinmässiga sysslor som kan hjälpa ditt företag. Bland de främsta aktörerna som erbjuder RPA i Sverige finns företaget https://www.vipetech.com/, som specialiserat sig på att ta fram skräddarsydda AI-lösningar som kan spara både tid och pengar.

RPA håller på att slå igenom på bred front

Av naturliga skäl fokuserar mycket av rapporteringen om AI på det som är särskilt anmärkningsvärt. Till exempel att teknik för att känna igen ansikten använts i anställningsintervjuer. I verkligheten används dock AI mest för jordnära applikationer, den typ av lösningar som bäst representeras av RPA. Lösningar som liknar RPA har redan nu under ett par år använts exempelvis i dagligvaruhandeln, mestadels som ett sätt att effektivisera kassorna. Likaså har bankerna, som så ofta annars, varit tidiga med att anamma ny teknik. Näst på tur står Sveriges kommuner och landsting som ser breda applikationsområden för RPA-tekniken. De jobbar just nu med att utveckla RPA för att hantera allt från biståndsfrågor till ärendehantering.

Vad Vipetech representerar i det här sammanhanget är ingenting mindre än en revolution. Deras fokus ligger dock på att förse näringslivet, och då främst små och medelstora företag med digitaliserade lösningar för manuella arbetsflöden. All tid som nu läggs åt arbetsuppgifter som exempelvis bokföring, kvittohantering och annat kan nu användas till kreativa sysslor som utvecklar verksamheten.