Kontakt: info@tesch.se

Ny teknik ger självkörande bilar

En nyhet inom tekniken som blivit populär snabbt den senaste tiden är självkörande bilar. Nu ska två jättar – Volvo och Uber, ge sig in i ett gemensamt projekt för att utveckla framtidens autonoma system för bilar.

instrumentbräda-bil

I Dagens Nyheter kan man läsa att Volvo cars och den amerikanska taxijätten Uber går ihop och startar ett gemensamt projekt med fokus på ny teknik. De tänker nämligen försöka utveckla självkörande bilar. De båda parterna skjuter till 300 miljoner dollar var, vilket i svenska kronor blir ungefär 2,5 miljarder kronor. Pengarna kommer främst att gå till att ta fram nya bilar som kommer att vara byggda på samma plattform som bär upp Volvos nya bilmodeller.

Tar fram en basbil

De bilar som man ska börja med att utveckla i projektet kommer att fungera som basbilar, men kommer sedan att utrustas med den allra senaste tekniken när det kommer till autonom körning. De båda företagen kommer att använda den här basbilen för nästa utvecklingssteg i strategin mot självkörande bilar. Detta innebär att Uber kommer att addera det autonoma system som de utvecklat för Volvos basbil.

Säkrare bilkörning

Varför man valt att satsa på det här projektet beror på att man vill ligga i framkant när det gäller den tekniska utvecklingen. Att vara först i teknikrevolutionen är oerhört viktigt för att kunna få en plats på marknaden i framtiden och stå sig i konkurrensen. Sedan vill man också försöka skapa en bil som är säkrare än den som finns i dag. De omständigheter som finns bakom att mängder av människor varje år dör i trafikolyckor, kan man faktiskt till stor del hjälpa till att lösa med självkörande bilteknologi.

Självkörande bilar har den senaste tiden blivit oerhört hett att investera i och utveckla. Därför tror man att det inte är långt kvar till dess att de blir verklighet på riktigt.