Kontakt: info@tesch.se

Distansarbete allt vanligare på kontor

Flexibla arbetstider och distansarbete blir allt vanligare, men för att detta nya arbetssätt ska fungera optimalt är det viktigt att det finns regler uppsatta kring hur det hela ska fungera – både för arbetsgivarens och arbetstagarens skull.

”Att jobba på distans blir allt mer accepterat. Sett från arbetsgivarens sida kan det ibland handla om att ha team som är geografiskt spridda. Utvecklaren som ansvarar för backend sitter i Australien, frontendutvecklaren i Moldavien, och så vidare.” läs mer här.

Digitala utvecklingen i världen skapar inte bara nya tekniska framsteg utan ger oss även ett nytt sätt att utföra våra jobb på. Idag är det till exempel allt vanligare att man deltar i möten via telefon i stället för att fysiskt vara där, och likaså är det allt fler som väljer mobilen som arbetsverktyg i stället för till exempel sin dator. Många arbetsgivare kräver heller inte att arbetstagarna ska vara på plats alla dagar i veckan, utan numera kan man jobba i princip vart som helst och när som helst – så länge man är tillgänglig under sin arbetstid vilket digitaliseringen underlättar. Dock gör detta att det ställs högre krav på cheferna, speciellt som deras huvuduppgift oftast är att hålla ihop team och få arbetet att löpa på så smidigt som möjligt – något som kompliceras en aning när man arbetare med geografiskt spridda team-medlemmar.

Mer accepterat med distansarbete

Ett vanligt upplägg på arbetsplatser som tillåter distansarbete är exempelvis att utvecklaren med ansvar för backend sitter i Australien, samtidigt som frontendutvecklaren sitter någonstans i Moldavien, och så har vi resten av teamet i Sverige – men ibland på kontoret och ibland hemma i vardagsrummet. Detta kan vara otroligt utmanande för cheferna och i en undersökning som man gjort i USA kom man fram till följande problem med distansjobb: 52 procent upplever att kollegor på kontoret inte behandlar dem likvärdigt om de jobbar på distans, 67 procent anser att kollegorna inte står upp för deras behov och 64 procent upplever att kollegorna går in och ändrar i olika projekt utan att varken informera eller diskutera detta innan det genomförs. Så hur ska man lösa den här typen av problem? Som chef är tipset att tänka på att arbeta extraq mycket med följande punkter:

  • Kolla av läget med distansarbetarna ofta och regelbundet.
  • Säkerställ att hålla personliga möten eller ha telefonsamtal och videokonferenser.
  • Sätt upp tydliga förväntningar på alla anställda, speciellt på de som arbetar på distans.
  • Var tillgänglig för kollegorna så att de kan kontakta chefen vid behov.