Kontakt: info@tesch.se

Använd tekniken med förnuft

Det är härligt och på många sätt jättebra med ny teknik, men det gäller att använda sig av det med förnuft. Om man överanvänder mobilen kan man i värsta fall råka ut för psykisk ohälsa och stressproblem.

Ny teknik är fantastisk på många sätt och inte minst när det kommer till hur vi kan spara energi genom till exempel uppladdningsbara batterier men även hur liv kan förbättras, räddas och förenklas. Men ibland kan även vår fascination över teknikens möjligheter övergå i en besatthet.

Överdrivet mobilanvändande

hand-apple-iphone-smartphoneI Dagens Nyheter skrivs det om hur allt fler har smarta mobiler men hur det för en del av dessa blir lite för mycket mobilanvändande. Det som tyvärr kan bli följden av detta är bland annat psykisk ohälsa. I artikeln skrivs det vidare att när mobiltelefonens ljus är det sista som lyser upp rummet innan du somnar och det första du ser när du vaknar kanske det är dags att ta ett steg tillbaka och fundera lite. Detsamma gäller om du inte kan fokusera på människorna runt dig vid en middag eller liknande, utan i stället håller på med mobilen. Om du känner att du ständigt behöver ha koll på nyhetsflashar, sms och likes på Instagram så är det helt enkelt något som brustit och gått för långt.

En genomsnittlig användare av smartphones tittar på mobilen hela 150 gånger per dag, det var 2013, förmodligen är denna siffra ännu högre nu. Ett intensivt användande av mobil kan kopplas till inte bara stress utan även sömnproblem och just psykisk ohälsa. Om man vidare använder mobil till långt inpå kvällarna så kan hjärnan vara uppe i varv och få förhöjda stressnivåer, något som gör det svårare att slappna av när man väl vill sova. Vissa stänger heller inte av ljudet på mobilen när de sover, något som gör att de vaknar av notifikationer och liknande.

För några kan själva mobilanvändandet vara ett utryck för att man har höga krav på sig att prestera och vara tillgänglig, vilket kan medföra stress på längre sikt. Och vissa håller på med sina mobiler långt in på kvällarna, vilket gör att de sover för lite – Dagens Nyheter